โครงการ TIPห่วงไทย สู้ภัยโควิด
มอบสิทธิ์ ประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน
หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท


คลิกเพื่ออ่านความคุ้มครอง

ผู้เอาประกันภัย

ข้อมูลส่วนตัว
(เพื่อเป็นช่องทางในการส่งใบรับรองการรับประกันภัย)
ที่อยู่

รายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับประกันภัย
ลูกค้าติดปัญหาในการกรอกข้อมูล โทร 1736 กด 5199
เฉพาะช่วงเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 น. - 17.00 น.
หรือแอดไลน์ @dhipayainsurance