โครงการบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยของ
บริษัท เอเชียประกันภัย (1950) จำกัด (มหาชน)
ตามคำสั่งกระทรวงการคลังให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ
บริษัท เอเชียประกันภัย (1950) จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น
ลูกค้าเอเชียประกันภัยสามารถทำประกันภัยโควิด-19 ของทิพยประกันภัยได้
กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อทำการตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์
ข้อมูลส่วนตัว
(เพื่อเป็นช่องทางในการส่งกรมธรรม์ประกันภัย)
ที่อยู่

รายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับประกันภัย
ลูกค้าติดปัญหาในการกรอกข้อมูล โทร 1736
เฉพาะช่วงเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 น. - 17.00 น.
หรือแอดไลน์ @dhipayainsurance