ทิพยประกันภัยร่วมกับธนาคารออมสิน
ขอมอบกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน (ไมโครอินชัวรันส์)

คลิกเพื่ออ่านความคุ้มครอง

ผู้เอาประกันภัย

ข้อมูลส่วนตัว
(เพื่อเป็นช่องทางในการส่งใบรับรองการรับประกันภัย)
ที่อยู่

รายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อตกลง
แบบฟอร์มการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ลูกค้าติดปัญหาในการกรอกข้อมูล โทร 1736 ต่อ 2538
เฉพาะช่วงเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น.