ตามที่ทางบริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียน
รับประกันแพ้วัคซีน
ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 64 นั้น

ทิพยประกันภัย ขอขอบพระคุณทั้ง 2,414,146 ความเชื่อมั่น
ที่ให้ความไว้วางใจตอบรับโครงการ
“TIP ห่วงไทย สู้ภัยโควิด”

เราจะผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน
ด้วยความห่วงใยเป็นที่สุด